O mne

Vitajte na mojej stránke !

Volám sa Martin Kuropka a pôsobím ako freelancer v oblasti Supply Chain, projektového a procesného manažmentu.

V dnešnej dynamickej dobe je veľmi dôležité, aby sme rýchlo a efektívne dokázali reagovať na neustále sa zvyšujúce a meniace potreby našich zákazníkov. Dobrá kvalita výrobkov a služieb spolu s primeranou cenou je to, čo dnes považujú zákazníci za samozrejmosť. Dosiahnúť konkurenčnú výhodu sa dá ak vieme ponúknuť ďalšiu pridanú hodnotu – flexibilitu, krátke dodacie termíny, interný sklad hotových výrobkov, zákaznícky servis… Analýza a optimalizácia interných procesov je nevyhnutná súčasť zvýšenia flexibility a zníženie nákladov. Mnohokrát manažment firiem je zavalený operatívou, riešením dennodenných problémov a často aj „profesionálnou slepotou“. V tomto pracovnom tempe je tažké spustiť a najmä úspešne dokončit projekt, nájdenie a hlavne realizáciu konkrétnych riešení.

Ideálnym riešením je riadenie týchto projektov outsourcovať. Nezávislý odborník vždy prinesie nový uhol pohľadu, nie je zaťažený osobnými väzbami a historickými súvislosťami vo firme. Outsorcing Supply chain a projektového manažmentu je ideálny hlavne pri menších krátkodobých projektoch, kde získate skúseného profesionála, ktorý Vám dokáže pomôcť dostať Vašu firmu na vyššiu úroveň, bez nutnosti hľadania vhodného kandidáta interne alebo externe. Nemusíte riešiť nábor, zaškolovanie, technické vybavenie, pracovné miesto. Výrazne sa Vám skráti reakčný čas a HR administratíva, Váš headcount ostane nezmenený a možete sa naplno sústrediť na svoj hlavný biznis.  Celkové náklady na projekt budú v konečnom dôsledku oveľa nižšie ako pri internom zamestnacovi.

Ak hľadáte spoľahlivého, skúseného, na cieľ orientovaného  spolupracovníka na zlepšenie Vaších Supply Chain a procesov riadenia výroby, alebo potrebujete vykonať len interné audity vo Vašejj firme alebo u Vašich dodávateľov,  potom ste na spávnej adrese.

Mám dlhoročné skúsenosti s projektovým riadením na rôznych stupňoch vo výrobných spoločnostiach na Slovensku aj v zahraničí.  Úspešne som viedol niekoľko veľkých projektov v medzinárodných týmoch. Hlavné oblasti, ktorým sa aktívne venujem sú:

 • Dizajn a realizácia modelu nákupu
 • Hľadanie nových dodávateľov a benchmarking
 • Znižovanie skladových zásob
 • Skrátenie dodacích termínov pri nákupe
 • Procesy skladového hospodárstva
 • Plánovanie a operatívne riadenie výroby
 • Lean managment výrobných a nevýrobných procesov(FMEA, DMAIC, KANBAN, 5S, OEE, SMED ….)
 • Zlepšovanie efektivity výrobných procesov, znižovanie pracovných časov operácii a prestojov
 • Interné audity QMS
 • Externé audity dodávateľov
 • Analýza a spracovanie dát
 • Tvorba makier v MS Excel pre analýzu dát

Prešiel som tréningom Black Belt a ovládam nástroje Six Sigma a Lean manažmentu. Som certifikovaný interný audítor systémov manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015.  Mám výbornú znalosť práce s počítačom a anglického jazyka.

Pre bližšie informácie ma prosím kontaktujte na martin.kuropka@optimbiz.eu